Lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho tình nguyện viên, đội công tác xã hội

Nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các tình nguyện viên tham gia Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, trong tháng 8/2015 vừa qua, Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy đã phối hợp cùng với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức và Bình Thạnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các phường trên địa bàn 02 quận Thủ Đức và Bình Thạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy đang báo cáo bài

Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 học viên là tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại các phường trên địa bàn 02 quận Thủ Đức và Bình Thạnh. Các học viên đã được cung cấp các kiến thức về nhiệm vụ của đội tình nguyện và tình nguyện viên; các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, phòng chống HIV/AIDS; các kiến thức và thông tin mới về ma túy, HIV/AIDS. Ngoài ra, các học viên cũng được cung cấp và thực hành các kỹ năng cơ bản trong công tác tình nguyện bao gồm: kỹ năng tiếp cận; kỹ năng nhận diện và xác định nhu cầu.

Các học viên đang tham gia thảo luận nhóm
Thực hành các kỹ năng trong công tác tình nguyện

Hai lớp tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện tại các phường trên địa bàn 02 quận Thủ Đức và Bình Thạnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự đánh giá cao của các học viên tham gia lớp tập huấn về công tác tổ chức, nội dung tập huấn và báo cáo viên. Dự kiến trong thời gian sắp tới, Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy sẽ tiếp tục phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tình nguyện viên đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần vào công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Các học viên trong lớp tập huấn chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức
Các học viên trong lớp tập huấn chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức

Mai Linh