Công tác bổ nhiệm cán bộ tại Cơ sở

Ngày 30/11/2020 Đ/c Phạm Thị Hồng Phượng Giám đốc Cơ sở trao quyết định Trưởng phòng Tiếp nhận-  Tư Vấn cho đ/c Mai Thị Quỳnh Tiên Ngày 30/11/2020 Đ/c Phạm Thị Hồng Phượng Giám đốc Cơ sở trao quyết định Kế toán Trưởng cho anh Lê Hữu Phước Long.