Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT7TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở. Cùng các đồng chí trong Chi uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên Chi bộ,viên chức, người lao động của Cơ sở. Phát Xem chi tiết >>

Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2023 Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị vinh dự được đón tiếp: – Đồng chí Võ Sĩ – Phó Bí thư Đảng ủy Sở – Đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở – Đồng chí Nguyễn Kim Cương – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Hội nghị đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đến năm 2025, các ý kiến chỉ đạo, góp ý, thảo luận. Chúc mừng thành công của Hội nghị!!!