Truyền Thông Phòng Chống Ma Túy Trong Học Đường

Công tác truyền thông phòng chống Ma Túy trong học đường là một công tác thường xuyên và liên tục mà Trung Tâm tư vấn cai nghiện Ma Túy luôn đặt lên hàng đầu nhằm ngăn ngừa và kéo giảm nguy cơ nghiện mới trong học đường. Đồng thời góp phần cùng cả nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong công tác phòng chống ma túy.

Hưởng ứng Quyết định 48 (48/2006/QĐ-BGDĐT) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo ban hành quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn Ma Túy. Và Thông Tư 31 (31/2009/TT-BGDĐT) ban hành quy định về công tác phòng chống tệ nạn Ma Túy tại các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân. Trung Tâm tư vấn cai nghiện Ma Túy phối hợp phòng Giáo dục đào tạo các quận, huyện tại TPHCM tổ chức các buổi truyền thông với các chuyên đề: “Ma Túy là gì, Phòng chống Ma Túy và Phòng chống Ma Túy trong học đường, nội dung Thông Tư 31, Quyết định 48” dành cho đối tượng là học sinh Phổ thông cơ sở.

Tháng 11/2010, Trung Tâm tư vấn cai nghiện Ma Túy đã truyền thông các chuyên đề trên tại trường Phổ thông cơ sở của hai quận: Thủ Đức và Bình Thạnh với gần 10.000 lượt học sinh tham gia.
Đây là công tác được duy trì và gắn kết lâu dài giữa Trung Tâm tư vấn cai nghiện Ma Túy với các phòng Giáo dục đào đạo Quận, huyện. Sau đó sẽ được nhân rộng ra không chỉ với học sinh phổ thông cơ sở mà còn truyền thông mở rộng với học sinh Trung học phổ thông, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học…. nhằm kêu gọi các em đề phòng, tránh xa Ma Túy, không để bị lôi kéo sa chân vào ngõ cụt không lối thoát này.

Nguồn : Trung Tâm tư vấn cai nghiện Ma Túy