THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 29858/KH-SLĐTBXH ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế tại Cơ sở.

Cơ sở Tư vấn cai nghiện ma túy Bình Triệu thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cơ sở như sau:

1.Tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. a) Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;

2.b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

3.c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

4.d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

1.e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng tuyển;

2.f) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của đơn vị nhưng không trái với quy định của pháp luật.

2.Số lượng viên chức cần tuyển: 02 người

02 Quản lý đối tượng: tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Công tác xã hội, xã hội học. Có chứng chỉ tin học A, ngoại ngữ A trở lên đối với trình độ trung cấp (ngoại ngữ B đối với trình độ Cao đẳng trở lên).

3.Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển dựa trên kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển và kết quả phỏng vấn, kiểm tra sát hạch.

4.Hồ sơ dự tuyển

4.1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

1.a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP) và chịu trách hiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.

2.b) Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh CMND, có ghi đầy đủ thông tin phía sau.

3.c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

4.d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận;

5.e) Giấy chứng nhận sức khỏe, có dán ảnh theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYTngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe (thời gian không quá 6 tháng).

6.f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trongtuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

4.2. Thời gian nhận hồ sơ của người dự tuyển

Từ ngày 14/01/2021 đến ngày 12/02/2021.

4.3. Địa điểm nhận hồ sơ của người dự tuyển

Thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Kế toán, Cơ sở Tư vấn cai nghiện ma túy Bình Triệu.

Địa chỉ: 463 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh. Số điện thoại: (028) 38055509 (Giờ hành chính).

4.4. Thời gian dự kiến thực hiện xét tuyển viên chức: quý 01/2021.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cơ sở Tư vấn cai nghiện ma túy Bình Triệu./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Sở (bộ phận TCCB);

– Ban Giám đốc Cơ sở;

– Niêm yết bảng tin cơ quan;

– Lưu: VT, TC-HC (Lh).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Phượng