“Thí điểm điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ lao động thương binh và xã hội – Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Ủy ban nhân dân TPHCM – Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM – Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh tật thuộc Bộ y tế Hoa Kỳ (CDC), Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy tiến hành lập đề án “Thí điểm điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng”.

Nếu đề án được chấp thuận và thông qua, đề án sẽ được khởi động vào quý III năm 2012 để: tiếp nhận điều trị nội trú cho ít nhất 30 người/tháng; điều trị bán trú, ngoại trú cho ít nhất 50 người/tháng.

Loan Anh – TT Tư vấn