Tháng 2, tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Để chuẩn bị cho Hội nghị này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tập hợp báo cáo của các cơ quan, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011.

Đồng thời, rà soát số liệu, tổng hợp tình hình và làm báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, đồng gửi các thành viên Ủy ban Quốc gia, trong đó tập trung chủ yếu vào các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ yếu và bài học kinh nghiệm của công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2011; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác năm 2012.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, về các số liệu của năm 2011 và dự kiến kinh phí năm 2012, cần lưu ý rà soát các số liệu sau và gửi kèm theo báo cáo: Tổng số người nhiễm HIV, trong đó có số người nhiễm mới, số bệnh AIDS, số người tử vong do AIDS; Tổng số người nghiện ma túy, số người cai nghiện gồm cai nghiện tập trung, cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tại gia đình, số người có việc làm sau cai nghiện và tỷ lệ tái nghiện; Tổng số người bán dâm, số người bán dâm hoàn lương có việc làm; Tổng kinh phí được phân bổ và tình hình sử dụng kinh phí năm 2011; Dự kiến kinh phí năm 2012, trong đó có dự toán kinh phí từ ngân sách trung ương, địa phương và huy động từ các nguồn khác.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn