Có phải có loại ma túy của Trung Quốc mà sử dụng làm phần não người ta dần dần bị tiêu hủy không ạ?

Câu hỏi: Có phải có loại ma túy của Trung Quốc mà sử dụng làm phần não người ta dần dần bị tiêu hủy không ạ? Có người nghiện ma túy mà khi chết không còn não nữa, em có người bạn nói thế đúng không ạ? Các tế bào não của chúng ta hơn Xem chi tiết >>