Gần 100 Buổi Truyền Thông Về Ma Túy – HIV/AIDS Trong 9 Tháng Đầu Năm

Trong 9 tháng vừa qua, Trung tâm phối hợp với địa phương, trường học và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động thương binh xã hội của TPHCM thực hiện các buổi truyền thông – tuyên truyền về ma túy – Hiv/Aids nhằm ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập Xem chi tiết >>

Kết Quả Truyền Thông Ngày Thế Giới Phòng Chống Ma Túy Của Trung Tâm Tư Vấn Cai Nghiện Ma Túy

Cùng thành phố hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ma túy (26/6/2012) Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã kết hợp với các địa phương nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như những văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất gây nghiện Xem chi tiết >>

Hội Thảo “Mô Hình Thí Điểm Điều Trị Lệ Thuộc Ma Túy Tại Cộng Đồng”

Ngày 27/4/2012, hội thảo “Mô hình thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng” ở TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy. Tham dự hội thảo gồm: Ban quản lý dự án Trung Ương, lãnh đạo của tổ chức CDC tại Việt Nam, lãnh Xem chi tiết >>