Sáng ngày 07/07/2023 Cán bộ chủ chốt, đảng viên Chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn Cơ sở tham dự Hội nghị trực tuyến “Tập huấn công tác Dân vận Chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở” năm 2023 do Ban Dân vận Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Báo cáo viên: đồng chí Trần Kim Yến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Tô Thị Bích Châu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Đã nhận