Những thông điệp của các bạn học viên tại Cơ sở gửi đến các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6)