Ngày 29/9/2023, Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố, tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động, học viên đang quản lý tại Cơ sở xem “Chương trình giao lưu văn nghệ”.

Qua chương trình đã tạo không khí, vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần cho người xem tại Cơ sở. Nội dung chương trình giao lưu văn nghệ là những bài hát ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước, xiếc ảo thuật, hài kịch…mang tính giáo dục, phù hợp với đối tượng. Ca sỹ, diễn viên vui vẻ, gẫn gũi, thân thiện.