Ngày 12/4/2023, Công đoàn Cơ sở tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma tuý Bình Triệu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội vinh dự tiếp đón: – Đ/c Trần Thanh Quang – Phó Chủ tịch Công đoàn Sở – Đ/c Lê Thị Thanh Thuỷ – UV.UBKT Công đoàn Sở *Chúc mừng các đ/c trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028: – Đ/c Nguyễn Văn Ngoan – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở – Đ/c Trần Văn – Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở – Đ/c Nguyễn Thị Mai Linh – UVBCH – Đ/c Nguyễn Văn Hoàng – UVBCH – Đ/c Nguyễn Thị Trinh – UVBCH Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp!!!