Ngày 28/04/2023 Cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023).

09:31Đã nhận