Hội Thảo “Mô Hình Thí Điểm Điều Trị Lệ Thuộc Ma Túy Tại Cộng Đồng”

Ngày 27/4/2012, hội thảo “Mô hình thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng” ở TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy.

Tham dự hội thảo gồm: Ban quản lý dự án Trung Ương, lãnh đạo của tổ chức CDC tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội TPHCM và lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy.

Đây là buổi làm việc tập trung thảo luận và lấy ý kiến cho dự thảo “Mô hình thí điểm điều trị lệ thuộc ma túy tại cộng đồng ở TP.Hồ Chí Minh” mà Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy là đơn vị được chọn làm thí điểm.

Mong rằng mô hình thí điểm này sẽ sớm đưa vào thực hiện nhằm đem lại lợi ích, cho những người lệ thuộc chất gây nghiện, giúp họ có cơ hội được cai nghiện để có một tinh thần lành mạnh, không tái nghiện, cũng như góp phần vào chương trình ngăn ngừa và kéo giảm tệ nạn sử dụng chất gây nghiện ở Việt Nam nói chung và tại TP.Hồ Chí Minh nói riêng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Loan Anh