Hoạt động trang website của Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma tuý

HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB TRUNG TÂM TƯ VẤN CAI NGHIỆN MA TÚY

Trang web của Trung tâm được thành lập đáp ứng theo nhu cầu rất cần thiết với tình hình thực tế xã hội lúc bấy giờ, người sử dụng ma túy mới và tái sử dụng ma túy, bệnh lây truyền HIV/AIDS ngày càng gia tăng, đây cũng là nổi bức xúc của toàn xã hội nói chung và của mọi gia đình nói riêng.

Chính vì thực trạng trên trang web của trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đi vào hoạt động với hình thức tìm kiếm, cập nhật thông tin hàng giờ, hàng ngày trên mọi trang web khác về các kiến thức phòng chống, lây truyền HIV/AIDS, kiến thức phòng chống việc sử dụng ma túy mới và tái sử dụng ma túy dưới mọi hình thức, và có sự chọn lọc về  các tin tức sự kiện nổi bật; tư vấn chia sẽ…..Đặc biệt là các bài viết, kèm theo tất cả hình ảnh về các hoạt động của trung tâm( tư vấn chia sẽ tại chổ, tư vấn lưu động và truyền thông tại các trường học, phường xã…) do thành viên của chính tổ trang web tự viết để đưa bài lên trang web của trung tâm, thông qua đó nhằm góp phần cùng xã hội đem lại những kiến thức rất bổ ích cho mọi thành phần có nhu cầu tìm hiểu về các thông tin trên. Đồng thời góp phần kéo giảm sự gia tăng người sử dụng ma túy và bệnh lây truyền HIV/AIDS. Tổng số bài đã   chọn lọc và được đăng trên trang web của trung tâm trong năm 2011 là 639 bài.

Đây cũng chính là sự nổ lực không ngừng của các thành viên trong tổ trang web nói riêng và của cả trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy nói chung sau một năm hoạt động.