Đoàn công tác của Thái Lan đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2016, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan về mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Giám đốc Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy đã giới thiệu với Đoàn công tác về một số kết quả đạt được từ mô hình điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone từ năm 2013 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua nội dung trao đổi, Đoàn công tác Thái Lan cũng chia sẻ một số kinh nghiệm đã triển khai thực hiện tại Thái Lan, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của cộng đồng và gia đình trong việc hỗ trợ người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện và một số biện pháp xử lý đối với các trường hợp không tự nguyện đi cai nghiện ma túy.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn đã đi tham quan thực tế tại Trung tâm và đánh giá cao về mô hình tổ chức hoạt động cai nghiện ma túy tại Trung tâm.

Đoàn công tác của Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan đi tham quan mô hình điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm

Đoàn công tác của Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan đi tham quan mô hình điều trị cai nghiện ma túy tại Trung tâm

 

 

 

 

                                                Đại điện Đoàn công tác trao quà lưu niệmcho lãnh đạo Trung tâm

 

(Đặng Nhàn)