Cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Cán bộ, đảng viên đứng làm lễ chào cờ!
Cán bộ, đảng viên đang theo dõi Đại hội!