Cơ sở tổ chức Hội nghị giao ban toàn thể viên chức, người lao động định kỳ quý 1 và tiếp xúc, đối thoại với VC-NLĐ lần 1 năm 2023. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 . Trao tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho 03 VC-NLĐ có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2020, 2021), góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội” cho 01 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Lao động – Thương binh và Xã hội.