Xuất tinh ra ngoài hoặc đặt vòng tránh thai có tránh được HIV hay không?

Câu hỏi: Xuất tinh ra ngoài hoặc đặt vòng tránh thai có tránh được HIV hay không?

Xuất tinh ra ngoài âm đạo, đặt vòng tránh thai chỉ tránh được thai thôi chứ không tránh lây HIV được.