Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm triển khai nhiệm vụ năm 2013

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm trong mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt trong giới trẻ, thành phần xã hội rất nhạy cảm với nội dung trên. Việc tuyên truyền giúp mọi người nhận thức đúng về tác hại và các cách phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm. Đây là công việc rất quan trọng, phải thực hiện nhiều hình thức đa dạng.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2012, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nòng cốt là 3 ngành: Công an, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trong phạm vi toàn quốc đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước. Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cũng đã được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương và đi vào hoạt động nề nếp, đã cùng với các đoàn thể chính trị đưa ra những giải pháp thiết thực trong việc phòng chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm trong từng quý, 6 tháng, cả năm.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh: Công tác phòng, chống mại dâm năm 2012 đã đạt được một số chuyển biến tích cực. Hoạt động phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm giữa các Bộ, ngành Trung ương; giữa các Ban, ngành địa phương đã có phần chặt chẽ hơn; các giải pháp mới về phòng chống mại dâm đã nhận được sự đồng thuận của người dân, các hoạt động hỗ trợ giảm hại, hỗ trợ người bán dâm hoà nhập cộng đồng được đẩy mạnh. Bước đầu đã tạo được sự chuyển biến nhận thức của lãnh đạo và nhân dân trong cai nghiện ma túy, cai nghiện ma tuý tại các trung tâm đã chú trọng đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn dạy nghề…Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cũng đã được các cấp chính quyền, các địa phương quan tâm hơn.

 

Năm 2012, đã tổ chức tổng kết mô hình cai nghiện tại cộng đồng, gia đình có hiệu quả; thí điểm các mô hình cai nghiện, sau cai tại một số tỉnh, thành phố; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện tại 10 tỉnh, thành phố; tổ chức dạy nghề cho 5.291 người, hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 4.168 người cai nghiện và quản lý sau cai.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm đã được các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt. Lực lượng công an các cấp đã bắt giữ tổng số 1.138 vụ với 4.746 đối tượng; xử lý hình sự 792 vụ với 1.033 đối tượng. Tại các tuyến biên giới, bờ biển, Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ, tiếp nhận và xử lý 197 vụ hoạt động mại dâm và mua bán người vì mục đích mại dâm với 219 đối tượng, giải cứu 201 nạn nhân, trong đó có 16 nạn nhân là trẻ em. Triệt phá 17 tụ điểm, xử lý 124 cơ sở kinh doanh, 232 nhà nghỉ và cơ sở mát xa có liên quan đến hoạt động mại dâm…

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong năm 2013, các đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động, giải pháp của Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011 – 2015, công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm 2013; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ người bán dâm trong việc tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, vay vốn, học nghề, tạo việc làm… tại cộng đồng; phát triển nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng, giúp bạn trong công tác phòng chống mại dâm ở các địa phương. Chỉ đạo và hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình cai nghiện hiệu quả, quy hoạch hệ thống cơ sở cai nghiện bắt buộc, mở rộng thí điểm các cơ sở tự nguyện trên cơ sở chuyển đổi cơ sở cai nghiện bắt buộc; phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã để tham gia công tác phòng, chống tệ nạn xã hội…

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn