Tuyên truyền nhân tháng phòng, chống ma tuý

Thực hiện Kế hoạch số 13907/KH-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” – Năm 2016;

Trung tâm đã xây dựng kế hoạch số 105/TVCNMT-KH ngày 16/6/2016 của Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” – Năm 2016;
Trung tâm đã phối hợp với Phòng Lao động  – Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh tổ chức thực hiện việc triển khai “Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại cộng đồng” được 43 buổi trên địa bàn 06 phường thuộc quận Bình Thạnh (gồm phường 05, 14, 19, 21, 24 và 28) để hướng dẫn đội ngũ công tác xã hội các phường về những kỹ năng khi tiếp xúc với người nghiện…

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy phát biểu thể hiện quyết tâm trong công tác phối hợp khi mở các Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trong tháng phòng chống ma túy- 6/2016
Báo cáo viên Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện trình bày các kiến thức liên quan đến ma túy, mại dâm và HIV/AIDS cho thành viên đội CTXH tình nguyện quận Bình Thạnh

Ngoài ra, Trung tâm còn Phối hợp các địa phương (các quận/huyện/phường, trường học, một số đơn vị doanh nghiệp) thực hiện 11 cuộc tuyên truyền với 1.481 lượt người tham dự  về các nội dung phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS, công tác cai nghiện ma túy với số liệu cụ thể như:

+ Tại các quận/huyện/phường (Quận 3, 5, 10, Bình Thạnh): 703 người tham dự

Báo cáo viên Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy truyền thông tại Phường 4, Quận 5
Báo cáo viên Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy truyền thông tại Phường 4, Quận 5
Báo cáo viên Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy truyền thông tại Phường 6, Quận 3
Hình ảnh Truyền thông tại một số Phường thuộc Quận 10 nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)
Hình ảnh Truyền thông tại một số Phường thuộc Quận 10 nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)

+ Tại trường học, trung tâm (Cao đẳng nghề, Thanh thiếu niên thành phố): 458 người tham dự

Hình ảnh Truyền thông cho các em thiếu tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố – trực thuộc Sở LĐTB & XH Tp. Hồ Chí Minh về tác hại của Ma túy nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)
Hình ảnh Truyền thông cho các em thiếu tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên thành phố – trực thuộc Sở LĐTB & XH Tp. Hồ Chí Minh về tác hại của Ma túy nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)
Hình ảnh Truyền thông tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Hình ảnh Truyền thông về ma túy và HIV/AIDS cho sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Tp. Hồ Chí Minh nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)

Và đối tượng mà Trung tâm hướng tới tuyên truyền về ma túy và HIV/AIDS đó là công nhân, tài xế. Cụ thể, trong tháng phòng chống ma túy 6/2016 đã truyền thông cho 320 người là tài xế và công nhân.

Hình ảnh Truyền thông về ma túy và HIV/AIDS cho gần 200 công nhân tại công ty Giày Hiệp Bình – Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh nhân tháng Phòng chống ma túy (6/2016)

Công tác tuyên truyền và các hoạt động truyền thông trong đợt hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/06” năm 2016 đã đạt được một số kết quả tốt đẹp. Việc tuyên truyền, giáo dục, động viên, hướng dẫn đối với người nghiện ma túy và gia đình người nghiện hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước được triển khai, phổ biến kịp thời đã giúp cho họ có những kiến thức, hiểu biết cơ bản để tích cực tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng chống ma túy nói riêng trên địa bàn dân cư.

Đặng Nhàn