Tư Vấn Lưu Động: Một Hoạt Động Thường Xuyên Của Trung Tâm Tư Vấn Cai Nghiện Ma Túy

Ngoài công tác truyền thông phòng chống Ma Túy – Hiv/Aids trong cộng đồng; Tư vấn tại chỗ, tư vấn qua điện thoại, Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy còn thường xuyên tổ chức các đợt tư vấn lưu động tại các khu phố – phường xã ở các quận huyện trong thành phố nhằm góp phần giúp địa phương ngăn chặn và phát hiện kịp thời những ca tái nghiện hoặc nghiện mới.

Từ 15/9 đến 13/10/2011 là tháng đặt bàn “Tư vấn lưu động” của Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy tại khu phố 7 và khu phố 8 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức ( Tuần 2 buổi thứ 4 và thứ 5 từ 14g00 – 16g00). Với nội dung: tư vấn nội dung của nghị định 94/2009/NĐ-CP (là qui định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy); tư vấn về các dịch vụ chuyển gởi cũng như những vấn đề liên quan về ma túy – Hiv/Aids mà người dân của khu phố quan tâm.

Đồng thời để đáp ứng nhu cầu rất cần thiết đối với cộng đồng  trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy còn tư vấn 24/24 qua số điện thoại: 08.37.266.706 với tất cả mọi vấn đề có liên quan đến ma túy, HIV.

 Loan Anh ( TTTVCNMT)