Trung tâm TVCNMT tiếp Đoàn khảo sát thí điểm Đề án “Thí điểm điều trị nghiện ma tuý tại cộng đồng”

Lúc 14h30 ngày 12/9/2011 Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy đã tiếp đoàn khảo sát thí điểm đề án “Tư vấn và hỗ trợ điều trị cai nghiện Ma Túy tại cộng đồng theo Nghị Định 94/2010/NĐ-CP”.

Tham dự đoàn có: Tổ chức CDC – Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ;  Cục phòng chống tệ nạn xã hội;  Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM,  Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TPHCM.

Tại buổi làm việc, giám đốc Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã báo cáo dự thảo đề án “Tư vấn và hỗ trợ điều trị cai nghiện Ma Túy tại cộng đồng theo Nghị Định 94/2010/NĐ-CP” qua đó nêu lên nhiệm vụ hiện tại của Trung tâm cũng như lên kế hoạch trong tương lai và những cơ sở vật chất cần quan tâm hỗ trợ khi dự án được thực hiện.

Đây là một chương trình cho thấy sự quan tâm của Tổ chức CDC đối với việc giảm thiểu tốt nhất về ngăn ngừa và điều trị cai nghiện Ma túy tại TPHCM nói riêng và của VN nói chung. Đồng thời cũng là một “đề án mở” giúp người nghiện ma túy có nhiều tiện ích hơn trong việc cai nghiện của bản thân (Họ vẫn có thể vừa làm việc vừa đến trung tâm để được cắt cơn và cai nghiện).

Tuy đoàn chỉ dừng lại mức khảo sát, cũng như lắng nghe ý tưởng của trung tâm về việc triển khai và thực hiện đề án trong tương lai, nhưng đó cũng là một thông tin rất đáng mừng nếu như đề án được thực hiện.