Tổng Kết Khóa Đào Tạo “Nhận Biết Về Chứng Nghiện Và Các Mô Hình Điều Trị Cai Nghiện Có Bằng Chứng”

Khóa đào tạo “ Nhận biết về chứng nghiện và các mô hình điều trị cai nghiện có bằng chứng” diễn ra từ ngày 17/5/2012 – 16/6/2012 do Hội phòng chống HIV/AIDS kết hợp với tổ chức Ngo – Fontana đã kết thúc vào ngày 16/6/2012.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Trong số 40 học viên tham dự khóa học sẽ có buổi thi vấn đáp để chọn ra 10 học viên tham gia làm công tác giảng dạy cho Hội trong các khóa học sắp tới do Hội tổ chức. Ông Phạm Công Hùng – chuyên viên tư vấn của Trung tâm cũng vinh dự đứng trong top 10 này để làm công tác báo cáo truyền thông trong các khóa học tới, cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng của những buổi truyền thông tại cộng đồng.

 

                                                                                                                              Loan Anh