Tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

 

Sáng ngày 26/6/2017, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy đã tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Ông Nguyễn Cửu Đức – Vụ phó Vụ Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự có ông Terrence Walton – Giám đốc điều hành Hiệp hội chuyên gia Tòa ma túy ở Hoa Kỳ và Bà Rogors Nadine – Giám đốc Samhsa tại Việt Nam. Mục đích chuyến tham quan của Đoàn: Khảo sát mô hình chuyển đổi cơ sở cai nghiện ma túy để có thêm bằng chứng trình bày trong cuộc Hội thảo về mô hình Tiền xét xử liên quan đến ma túy dự kiến sẽ thành lập ở Việt Nam trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc và tham quan thực tế tại Trung tâm, Đoàn đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm, đồng thời có nhận xét: Trung tâm đã đi đúng hướng theo Đề án đổi mới về công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam, đặc biệt trong công tác tư vấn cho bệnh nhân, đa dạng hóa các dịch vụ điều trị giúp bệnh nhân có sự lựa chọn dịch vụ điều trị phù hợp, đã góp phần thực hiện công tác điều trị cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

(Mai Thị Quỳnh Tiên – Trưởng phòng Tư vấn)