THỦ TỤC TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN ĐIỀU TRI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY

* Điều trị cai nghiện ma túy nội trú:

  1. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người đi cai nghiện (có chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).
  2. Sơ yếu lý lịch của cá nhân người đi cai nghiện phải có dán ảnh.

*  Điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone:

  1. Đơn đăng ký điều trị Methadone tại Trung tâm (theo mẫu).
  2. Bản sao của một (01) trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe (có chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).

* Hỗ trợ các địa phương về việc xác định tình trạng nghiện ma túy do địa phương chuyển đến.

  1. Công văn yêu cầu của địa phương về việc xác định tình trạng nghiện đối với các đối tượng do địa phương chuyển đến(bản chính).
  2. Biên bản xác lập của địa phương về hành vi cá nhân có vi phạm pháp luật (hành chính) và kết quả thử test của địa phương đính kèm.
  3. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người được đề nghị xác dịnh tình trạng nghiện (có chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).
  4. Sơ yếu lý lịch cá nhân người được đề nghị xác định tình trạng nghiện và phải có xác nhận của địa phương.

BẢNG GIÁ THU PHÍ CAI NGHIỆN TTTV 2017 (1)