Tập Huấn Nâng Cao Kỹ Năng Tư Vấn Tại Trung Tâm Tư Vấn Cai Nghiện Ma Túy

Chiều ngày 26/6, tại Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã có buổi tập huấn và sắm vai về kỹ năng tư vấn cho các chuyên viên tư vấn của trung tâm. Đây là buổi tập huấn thường xuyên của trung tâm nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng tư vấn truyền thông và chia sẻ những kinh nghiện thực tế, để cùng nhau hoàn thành công việc được giao của chuyên viên tư vấn cũng như cập nhật những thông tin về văn bản pháp lý mới nhất, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm đưa ra những ý kiến đóng góp, góp phần làm tốt hơn kỹ năng, chuyên môn tư vấn khách hàng của chuyên viên tư vấn tại trung tâm. Những buổi tập huấn học tập trao đổi thông tin, kinh nghiệm sẽ tiếp tục duy trì tại trung tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và kỹ năng của tư vấn viên của trung tâm.

 

                                                                                                            Loan Anh