Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2023, Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT7TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hồng Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở. Cùng các đồng chí trong Chi uỷ, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên Chi bộ,viên chức, người lao động của Cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Cơ sở ghi nhận và biểu dương kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT7TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên, viên chức, người lao động trong giai đoạn 2021 – 2023 vừa qua. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của đảng viên, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã đề ra các giải pháp cụ thể và phương hướng nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Qua 02 năm thực hiện, đã có nhiều tấm gương nổi bật, có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Cơ sở đã quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.