Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2023 Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị vinh dự được đón tiếp: – Đồng chí Võ Sĩ – Phó Bí thư Đảng ủy Sở – Đồng chí Nguyễn Thị Hường – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở – Đồng chí Nguyễn Kim Cương – Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Hội nghị đã thống nhất 100% thông qua Báo cáo sơ kết giữa Nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đến năm 2025, các ý kiến chỉ đạo, góp ý, thảo luận. Chúc mừng thành công của Hội nghị!!!