Quy trình tiếp nhận bệnh nhân điều trị cai nghiện ma túy nội trú tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy

– Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn việc điều trị cai nghiện ma túy cho bệnh nhân và gia đình trên cơ sở các dịch vụ hiện có tại Trung tâm; thông tin một số quy định của Trung tâm đối với bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân tại Trung tâm.

– Bước 2: Chuyển bệnh nhân sang bộ phận y tế để đánh giá về tình trạng sức khỏe ban đầu, tình trạng sử dụng các chất ma túy của bệnh nhân để có hướng tư vấn điều trị.

* Trong trường hợp tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vượt khả năng điều trị tại Trung tâm, y/bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân và gia đình liên hệ cơ sở y tế chuyên khoa để tiếp tục điều trị.

* Trường hợp sức khỏe bệnh nhân đủ điều kiện điều trị tại Trung tâm, y/bác sĩ  phối hợp với tư vấn viên quản lý ca sẽ tư vấn cho bệnh nhân và gia đình về kế hoạch điều trị để có sự phối hợp tốt giữa các bên liên quan.

– Bước 3: Bộ phận tiếp nhận lập thủ tục hồ sơ tiếp nhận bệnh nhân.

– Bước 4: Chuyển bệnh nhân đến khu cắt cơn để thực hiện công tác điều trị về y tế.

– Bước 5: Tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, từ 05 đến 10 ngày sau khi bệnh nhân đã hoàn thành giai đoạn cắt cơn, bệnh nhân được chuyển tiếp đến khu lưu bệnh.

– Bước 6: Trong thời gian điều trị tại khu lưu bệnh, bệnh nhân được tham gia các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm, sinh hoạt nhóm, các hoạt động vui chơi giải trí… theo lịch sinh hoạt định kỳ hàng tuần. Tùy vào điều kiện của từng cá nhân, bệnh nhân có thể đăng ký thời gian lưu trú để điều trị tại Trung tâm.

– Bước 7: Trước khi bệnh nhân hoàn tất thời gian hợp đồng điều trị tại Trung tâm, tư vấn viên sẽ cung cấp các thông tin cần thiết giúp bệnh nhân phòng ngừa tái nghiện. Trường hợp bệnh nhân có nhu cầu được tiếp tục hỗ trợ sau điều trị, tư vấn viên phối hợp với gia đình để tiếp tục hỗ trợ bệnh nhân nhằm duy trì việc phòng chống tái nghiện.

Trong trường hợp bệnh nhân có nhu cầu về trước thời hạn hợp đồng, y/bác sĩ có trách nhiệm đánh giá tình hình sức khỏe của bệnh nhân để tư vấn cho bệnh nhân về tình trạng sức khỏe và phòng, chống tái nghiện.