Phối hợp với Quận Thủ Đức Truyền Thông Phòng Chống Ma Túy Xâm Nhập Học Đường

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc “Truyền thông phòng chống ma túy xâm nhập học đường”, Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy phối kết hợp với phòng Giáo dục và đào tạo Quận Thủ Đức truyền và Ban giám hiệu của 6 trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn Quận Thủ Đức để truyền thông về ma túy (dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy, các chất gây nghiện mới, các xử lý đối với người học và người dạy có sử dụng ma túy… quan trọng hơn là tác hại và hậu quả nghiêm trọng của nó khi đưa vào cơ thể người.)

Bắt đầu từ ngày 10/9 đến hết tháng 11, Trung tâm sẽ truyền thông cho cho 13 trường Trung học phổ thông cơ sở và 6 trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn Quận Thủ Đức. Thời gian truyền thông vào các buổi sáng thứ 2 chào cờ đầu tuần. Đây cũng là công tác thường xuyên và liên tục của lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo quận Thủ Đức và Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy cùng Thành phố kéo giảm số lượng người nghiện mới cũng như ngăn chặn việc ma túy xâm nhập học đường .