Nhằm chăm lo đời sống tinh thần, vui chơi, giải trí trong học viên, tạo phong trào thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)

Cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào trong học viên như: Phát thanh tuyên truyền, tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục chuyên đề; chiếu phim tư liệu về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ nhân kỷ niệm Cách mạng tháng tám 1945; Quốc khánh 02/9. Ngoài ra, Cơ sở tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao…..Qua hoạt động trên, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử tinh thần yêu nước trong học viên. Từ đó, biết trân trọng, biết ơn thế hệ cha anh đi trước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.