Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với thư viện tỉnh Đồng Nai, tổ chức chương trình trao tặng 1000 cuốn sách bao gồm các thể loại cho học viên tại Cơ sở.

Những cuốn sách thật sự là món quà quý và vô giá mà Cơ sở đã nhận được từ phía thư viện sách tỉnh Đồng Nai, qua đó trang bị thêm sách, báo, truyện …. vào tủ sách vào thư viện  cho học viên tại Cơ sở, góp phần tổ chức các hoạt động có ý nghĩa hướng tới phát triển văn hóa đọc trong học viên.