Mô hình thí điểm…

Chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch AIDS nhân tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS năm 2010, Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy đã mở rộng mô hình tư vấn bằng cách liên kết với địa phương, trường học,…đặt bàn tư vấn tại các địa điểm trên nhằm tư vấn trực tiếp cho các đối tượng là Học sinh, Sinh viên và người dân khi có nhu cầu.
Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức thái độ, hành vi cho mọi người trong phòng, chống HIV/AIDS, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử với những người có H, nâng cao kỹ năng sống, biết tự kiềm chế bản thân, biết bảo vệ bản thân trong các tình huống.
Vì là mô hình thí điểm nên hiện tại Trung tâm chỉ tổ chức tại 02 địa điểm: Trường ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn và Khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này ở các quận, huyện, phường, xã.

Nguồn : Trung tâm tư vấn