Liên kết phòng, chống HIV/AIDS tại Hải Phòng

Liên kết phòng, chống HIV/AIDS tại Hải Phòng

Nhằm chia sẻ các dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ trên địa bàn thành phố, ngày 14-12, Tổ chức Tầm nhìn thế giới và Sở Y tế phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển liên kết và phối hợp các dịch vụ liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS tại Hải Phòng.  Tham dự hội thảo có đại diện Trung tâm phòng, chống AIDS Hải Phòng, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến phòng chống HIV/AIDS và các nhóm tự lực trên địa bản thành phố.

Theo thống kê, từ tháng 1-2012 đến 30-11-2012, số trường hợp nhiễm HIV mới tại Hải Phòng là 290 người, số bệnh nhân AIDS phát sinh là 113 và số người tử vong vì AIDS là 52 người. So với năm trước, con số này giảm đáng kể, tuy nhiên, số nhiễm mới HIV có xu hướng tăng lên ở khu vực nông thôn và nữ giới thông qua quan hệ tình dục. Để mục tiêu “Hướng đến không có người nhiễm mới HIV” và hỗ trợ tối đa cho người nhiễm HIV/AIDS đạt hiệu quả cao,  việc liên kết và phối hợp thực hiện giữa các tổ chức, đơn vị có liên quan là vô cùng quan trọng và cần thiết.  Thực tế, sự liên kết này còn lỏng lẻo và chưa đem lại nhiều hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận và đề xuất phương hướng  về việc kết hợp có hiệu quả và liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức phi chính phủ và các nhóm tự lực trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực liên quan đến HIV/AIDS./.

Nguồn: http://www.baohaiphong.com.vn