Thông tin liên hệ

Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu

Địa chỉ: 463 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.5532.460 – 0283.7268. 691 -0283.7263.754

Email: Tuvancainghien.gov.vn@gmail.com

Website: http://tuvancainghien.gov.vn