Thông tin liên hệ

Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức

Địa chỉ: 30 Đường số 5, Phường Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37 268 691

Email: mail@tuvancainghien.gov.vn

Website: http://tuvancainghien.gov.vn