Lễ ra mắt các điểm tư vấn cai nghiên ma tuý tại gia đình, cộng đồng tại các phường của quận Bình Thạnh

Vào lúc 14giờ 00, ngày 12/05/2016, tại Nhà Văn hóa Phường 14 (số 33, đường Nguyễn An Ninh, Phường 14, quận Bình Thạnh), Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận Bình Thạnh và Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai mở “Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng” trên địa bàn các Phường 5; 14; 19; 21; 24; 28. Như vậy đảm bảo 100% các Phường trên quận Bình Thạnh có điểm Tư vấn và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Mục đích mở điểm tư vấn và cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng nhằm:

– Nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất các đối tượng có nguy cơ cao về tác hại của hành vi sử dụng ma túy trái phép, nâng cao ý thức phòng chống tái nghiện, tích cực góp phần kéo giảm và hạn chế người sử dụng ma túy mới.

– Tư vấn, tuyên truyền cung cấp thông tin, kiến thức mới về tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; cung cấp các kỹ năng phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho người sau cai nghiện, người nghiện ma túy và các đối tượng khác.

– Đa dạng hóa các hình thức, giải pháp cai nghiện ma túy, phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy trên địa bàn quận, xây dựng phường lành mạnh, tạo môi trường xã hội ngày càng tốt hơn.

Trong lễ ra mắt các Điểm tư vấn, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy cùng Phòng lao động thương binh và xã hội Quận Bình Thạnh thể hiện sự đoàn kết trong công tác phối hợp, quyết tâm xây dựng có chất lượng các điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng nhằm đạt được mục đích đã đề ra.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy phát biểu thể hiện quyết tâm trong công tác phối hợp khi mở các Điểm tư vấn cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

Thành viên Tổ tư vấn của Phường 22 , Bình Thạnh

Trong lễ ra mắt, Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy đã cử đội ngũ báo cáo viên tập huấn công tác tư vấn cho thành viên điểm tư vấn các Phường, cụ thể: cung cấp những kiến thức văn bản pháp luậtcó liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS; chia sẻ kiến thức, kỹ năng tư vấn, tiếp cận cho các thành viên Tổ công tác cai nghiện ma túy, tổ cán sự xã hội tình nguyện phường;Phân công chuyên viên tư vấn tới làm việc tại Điểm tư vấn để hỗ trợ chuyên sâu và làm mẫu những ca thực tế trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo viên Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy tập huấn công tác tư vấn cho thành viên điểm tư vấn các Phường

Buổi lễ ra mắt các điểm tư vấn cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự hân hoan và quyết tâm của tâm của thành viên điểm tư vấn các Phường.