Làm công tác Tư vấn – Truyền thông: “Cần đặt chữ Tâm lên hàng đầu”

Sáng ngày 27/3, tại Trung tâm Tư vấn cai nghiện ma túy đã tổ chức Hội nghị Cán Bộ Công Chức Năm 2012. Đến dự có ông Nguyễn Văn Minh – phó giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM và bà Nguyễn Thị Nguyệt – phó chủ tịch Công Đoàn Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM.

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2012, cùng với  Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 được ký kết liên tịch giữa giám đốc trung tâm và chủ tịch công đoàn trung tâm.

Cuối cùng là phát biểu chỉ đạo cùa ông Nguyễn Văn Minh – phó giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM: “Công tác tư vấn truyền thông có ý nghĩa quan trọng, giúp ngăn ngừa và kéo giảm tình hình lạm dụng chất gây nghiện mới như hiện nay. Đối tượng được đặc biệt chú ý và cần phải tuyên truyền về tác hại của ma túy là: học sinh – sinh viên – thanh thiếu niên – công nhân lao động – người hoạt động mại dâm – người đồng tính. Công tác tư vấn còn phải đảm bảo các nguyên tắc và quan trọng hơn là đảo bảo tính “bí mật – riêng tư” cho người cần được tư vấn. Người làm công tác tư vấn cần đặt cái tâm của mình vào đó để thấu hiểu và cảm thông cho những người đang cần thoát ra ma túy – thoát ra mối nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng – nhân cách và tình người”.

Phát biểu của lãnh đạo có vẻ như nhẹ nhàng nhưng mang trong đó là cả tâm huyết và đó cũng là chức năng nhiệm vụ cao cả mà thành phố đã tin tưởng giao cho Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy. Hy vọng sắp tới đây khi thực hiện công tác “Thí điểm điều trị cai nghiện ma túy cộng đồng” cán bộ công chức trung tâm sẽ toàn tâm – toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo đúng tinh thần: “Chữ Tâm là trên hết” mà ông Nguyễn Văn Minh – phó giám đốc Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM đã phát biểu trong hội nghị.

 

                                                                                                                                    Loan Anh