Kết Quả Truyền Thông Ngày Thế Giới Phòng Chống Ma Túy Của Trung Tâm Tư Vấn Cai Nghiện Ma Túy

Cùng thành phố hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống ma túy (26/6/2012) Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã kết hợp với các địa phương nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy cũng như những văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất gây nghiện đến người sau cai, thanh thiếu niên, học sinh, người lao động và đông đảo người dân, hội phụ nữ các phường quận 3 nhằm ngăn chặn và hạn chế người sử dụng mới kéo  giảm số người  tái nghiện.

Gần 500 lượt người đã tham dự các buổi truyền thông do báo cáo viên của trung tâm trình bày. Qua các buổi truyền thông các báo cáo viên đã thông tin cho người dân,người sau cai biết các hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được hướng dẫn trong Nghị định 94 của chính phủ ban hành ngày 9/9/2010 có hiệu lực từ 1/11/2010

Mong rằng những buổi truyền thông như thế này sẽ được nhiều địa phương và các ban ngành quan tâm để Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy có thể làm tốt hơn công tác tư vấn truyền thông về tác hại của ma túy, giúp người sau cai có một cuộc sống lành mạnh, đóng góp công sức của mình nhiều hơn cho gia đình và xã hội.