Duy trì tính bền vững trong phòng, chống HIV/AIDS

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch HIV/AIDS ở nước ta vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát nếu không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ và hiệu quả.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, tính đến hết năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là hơn 210.700 trường hợp, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống gần 61.700 và hơn 63.300 trường hợp tử vong do AIDS.

Riêng trong năm 2012, cả nước phát hiện trên 14.100 trường hợp nhiễm HIV, hơn 6.700 bệnh nhân AIDS và 2.149 người tử vong do AIDS. So với cùng kỳ năm 2011, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện và báo cáo giảm 26%, số người tử vong giảm gần 2 lần.

Trong tổng số những người nhiễm HIV được phát hiện trong năm 2012, tỷ lệ người nhiễm HIV ở nam giới chiếm 68,5%, giảm 0,5% so với cuối năm 2011 và ở nữ giới chiếm 31,5% tăng 0,5% so với cuối năm 2011. Trong vòng 6 năm từ 2000 đến 2005, tỷ lệ người nhiễm HIV là nữ giới tăng từ 5,4%, giai đoạn 2006 đến 2011 tỷ lệ này tăng 11,2%. Có thể thấy tỷ lệ nhiễm HIV ở nữ giới trong số người được xét nghiệm phát hiện HIV có tốc độ gia tăng ngày càng nhanh.

Số người nhiễm HIV trong năm 2012 vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi từ 20-39 tuổi chiếm 80% số người nhiễm HIV. Hình thái dịch HIV/AIDS có xu hướng “già hóa” trong số người nhiễm HIV được phát hiện, nguy cơ các trường hợp nhiễm mới HIV đã có sự chuyển dịch từ nhóm tuổi từ 20-29 tuổi sang nhóm tuổi 30-39.

Kết quả phân tích số người nhiễm HIV theo địa bàn địa lý cho thấy, số người nhiễm HIV cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh là 2.721 trường hợp (chiếm 19,26% so với tổng số trường hợp phát hiện); còn lại chủ yếu tập trung các tỉnh miền bắc như Hà Nội là 751 trường hợp (chiếm 5,32%) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ, khu vực có số người nhiễm HIV cao là các tỉnh miền núi tây bắc và các huyện miền núi Nghệ An là 556 trường hợp (chiếm 3,94%) và Thanh Hóa là 335 trường hợp (chiếm 2,37%)…

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long để duy trì tính bền vững và nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong năm 2013, ngành y tế sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng một số văn bản thông tư, hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng các tài liệu hướng dẫn chuyên môn phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS; trình Chính phủ phê duyệt đề án “Đảm bảo nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS”…

Bên cạnh đó, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện công tác đôn đốc và hỗ trợ các tỉnh hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo phân tuyến kỹ thuật. Tổ chức hoặc cử cản bộ tham gia các đoàn công tác liên ngành; tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong hỗ trợ tài chính và kỹ thuật.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong năm 2013 nhiều sự kiện sẽ được tổ chức như Tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6/2013); Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ số 6 về HIV/AIDS vào tháng 5/2013; Hội nghị công tác phòng, chống HIV/AIDS cho các thành phố lớn vào tháng 7/2013; Hội nghị quốc gia về công tác theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS; Hội nghị Khoa học lần thứ V về phòng, chống HIV/AIDS vào cuối năm 2013…

Nguồn: http://tiengchuong.vn/