Ðược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, một số điều khoản hướng dẫn về các khoản chi được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị có triển khai chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc, cụ thể như sau: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS được miễn thuế (Nghị định 124/2008 quy định tỷ lệ này là 51%).

Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Y tế (bao gồm: chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của cơ sở kinh doanh) được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nguồn: http://suckhoedoisong.vn