Công Tác Truyền Thông – Tư Vấn Cai Nghiện Ma Túy Trong Quý 1 – 2012

Trong quý 1 – 2012, Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã tổ chức truyền thông cho 14.730 lượt/người là học sinh của các trường phổ thông cơ sở thuộc quận Bình Thạnh và sinh viên trường cao đẳng tài chính hải quan.

Nội dung của các buổi truyền thông chủ yếu cung cấp cho học sinh – sinh viên kiến thức về ma túy, tác hại và cách phòng chống. Đây là những buổi truyền thông khá quan trọng nhằm ngăn ngừa triệt để những ca nghiện mới mà đối tượng được nhắm vào là các em học sinh – sinh viên – thanh thiếu niên.

Tổ tư vấn của Trung tâm tư vấn cai nghiện ma túy đã tư vấn cho 157 ca tại trung tâm, tư vấn qua điện thoại là 18 ca (trong đó tư vấn cho thân nhân người sau cai là 11 ca, tư vấn trực tiếp cho người sau cai là 7 ca)

Ngoài ra trung tâm còn đặt 2 bàn tư vấn tại khu phố 7 và khu phố 8 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức với 22 buổi tư vấn gồm: 51 ca tư vấn cho gia đình người sau cai, 36 ca cho người sau cai, 70 ca cho người dân thắc mắc về kiến thức ma túy, luật phòng chống ma túy…

Song song với công tác tư vấn về cắt cơn điều trị cho người lạm dụng chất gây nghiện, các biểu hiện của người nghiện ma túy, luật phòng chống ma túy, trung tâm còn tư vấn chuyển gởi dịch vụ cho 34 ca, giới thiệu 53 ca cho các dịch vụ khác.

Trong các tháng tới, Trung tâm tiếp tục làm công tác truyền thông – tuyên truyền sâu rộng vào các trường phổ thông, cao đẳng, đại học…. nhằm ngăn ngừa tốt nhất những trường hợp lạm dụng các chất gây nghiện, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, sinh hoạt ở người nghiện, tiếp tục thực hiện và nâng cao công tác tư vấn nhằm giúp người được tư vấn tin tưởng, an tâm hơn khi đến với dịch vụ tư vấn tại trung tâm.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      Loan Anh