Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu phối hợp với thư viện tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình Trao tặng sách.

Trong chương trình trao tặng sách, đại diện Thư viện tỉnh Bình Dương đã trao tặng sách cho Cơ sở 245 đầu sách, các thể loại như: văn hóa xã hội, lịch sử, chính trị, pháp luật, sách truyện, văn hóa, tiểu thuyết, truyện ngắn….góp phần bổ sung thêm số lượng lớn sách vào Tủ sách pháp luật, phòng đọc sách của Cơ sở. Phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ vô cùng cần thiết cho VC – NLĐ, học viên của Cơ sở.