HIV là gì?

HIV là gì? -HIV được viết từ cụm từ Tiếng anh: Immuno-deficiency Virus -Tiếng việt: vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người. Người mang HIV trong máu thường được gọi là người nhiễm HIV hay người có HIV từ khi phát hiện ra HIV, loài người chưa tìm ra vắc xin, thuốc chữa Xem chi tiết >>