Một số câu hỏi liên quan đến việc điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadone tại Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức

Câu hỏi 1: Điều trị Methadone tại Trung tâm có phải đóng phí không? Nếu có, sẽ đóng bao nhiêu? Đối tượng thuộc diện nào thì được miễn giảm phí? Trả lời: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế – Bộ Tài chính; quy định của Xem chi tiết >>