Đoàn tình ca bắc sơn tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ học viên cai nghiện tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy bình triệu

Vào lúc 15 giờ, ngày 8/6/2020 tại Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu, đoàn tình ca Bắc Sơn tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ học viên cai nghiện và cán bộ, nhân viên tại cơ sở. Chương trình gồm 10 tiết mục ca múa và 18  diễn viên Xem chi tiết >>