NGHIỆN MA TÚY LÀ GÌ?

Nghiện ma túy là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường. Rượu, một số thuốc được kê đơn, các loại bất hợp pháp như cần sa, heroin và amphetamines (như thuốc lắc, ma túy đá, v..v..) đều được xem là chất gây nghiện. Điều quan trọng cần lưu Xem chi tiết >>

Phân loại ma tuý

Phân loại theo luật pháp: Luật pháp chia ma túy làm hai nhóm: hợp pháp và bất hợp pháp. Ma túy hợp pháp Những loại ma túy hợp pháp thông dụng: Rượu, bia Ni-cô-tin (thuốc lá) Ca-phê-in Thuốc bác sĩ cho toa như thuốc ngủ an thần (sedative-hypnotics) gồm có: Ben-zô-đai-a-zê-pin (Benzodiazepines) như Serepax, Valium, Librium… Xem chi tiết >>