Hiệu quả của điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone

Hiện nay, dù rất nhiều người nghiện được đi cai nghiện tập trung một thời gian dài, nhưng không phải ai cũng cai nghiện thành công sau khi trở về với gia đình, cộng đồng. Đặc biệt, đối với người nghiện sử dụng heroin lâu ngày đều tái nghiện sau khi kết thúc điều trị. Xem chi tiết >>

Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>