Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân điều trị cai nghiện ma túy nội trú tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy

– Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn việc điều trị cai nghiện ma túy cho bệnh nhân và gia đình trên cơ sở các dịch vụ hiện có tại Trung tâm; thông tin một số quy định của Trung tâm đối với bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Xem chi tiết >>

THỦ TỤC TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN ĐIỀU TRI CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY

* Điều trị cai nghiện ma túy nội trú: Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của người đi cai nghiện (có chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu). Sơ yếu lý lịch của cá nhân người đi cai nghiện phải có dán ảnh. *  Điều trị cai nghiện ma Xem chi tiết >>

BẢNG GIÁ THU PHÍ CAI NGHIỆN

BẢNG GIÁ THU PHÍ CAI NGHIỆN TTTV 2017      SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY BIỂU THU CHI PHÍ DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN  NỘI TRÚ VÀ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY Áp Xem chi tiết >>