Quy trình tiếp nhận bệnh nhân điều trị cai nghiện ma túy nội trú tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy

– Bước 1: Tư vấn, hướng dẫn việc điều trị cai nghiện ma túy cho bệnh nhân và gia đình trên cơ sở các dịch vụ hiện có tại Trung tâm; thông tin một số quy định của Trung tâm đối với bệnh nhân và gia đình trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Xem chi tiết >>

Tuyên truyền nhân tháng phòng, chống ma tuý

Thực hiện Kế hoạch số 13907/KH-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” – Năm 2016; Xem chi tiết >>