Quyết định số 3685/QĐ-UBND của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 3685/QĐ-UBNDvề việc tổ chức lại “Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma túy” thành “Cơ sở cai nghiên ma túy Thủ Đức” trực thuộc Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh. Theo Xem chi tiết >>

Tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

  Sáng ngày 26/6/2017, Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma túy đã tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Ông Nguyễn Cửu Đức – Vụ phó Vụ Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng Chính phủ làm Trưởng Xem chi tiết >>