Tuyên truyền nhân tháng phòng, chống ma tuý

Thực hiện Kế hoạch số 13907/KH-SLĐTBXH-PCTNXH ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” – Năm 2016; Xem chi tiết >>